JUURI NYT

Kokouksen tunnus

Maailman maat etsivät keinoja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi – YK:n biodiversiteettikokous käynnissä Egyptissä

Yli 190 maan edustajat kokoontuvat parhaillaan Egyptin Sharm El-Sheikhiin 17.–29.11. YK:n biodiversiteettisopimuksen 14. osapuolikokoukseen. Kokouksen päällimmäisenä tavoitteena on vauhdittaa toimia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Ennen osapuolikokousta Egyptissä järjestettiin ministeritason osuus 14.–15.11., joka päättyi jäsenmaidan yhteiseen julkilausumaan. Lue lisää.

Ajankohtaista RSS

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä lausuntokierrokselle – tavoitteena tuottaa tietoa rakennusten ilmastovaikutuksista

16.11.2018
Ympäristöministeriö on kehittänyt Suomen oloihin soveltuvan rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän ja pyytää nyt lausuntoja sen luonnoksesta. Menetelmän kehitys on osa ympäristöministeriön syksyllä 2017 julkaisemaa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa, jolla tähdätään rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjaukseen 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Kestämätön kulutus uhkaa luontoa ja ihmistä – YK:n jäsenmailta kunnianhimoinen julistus luonnon puolesta Egyptissä

15.11.2018
YK:n biodiversiteettikokouksen korkean tason osuudessa huomioitiin ensimmäistä kertaa väestönkasvu ja ylikulutus luonnon monimuotoisuutta uhkaavina tekijöinä.

Asunto-osuuskuntien kokeiluhankkeelle kehittämisrahaa ensi vuoden budjetissa

15.11.2018
Hallitus päätti esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 400 000 euroa asukaslähtöiseen asunto-osuuskuntakokeilun hankkeeseen. Hallitus käsitteli tänään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentämistä.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!

OIKOTIET

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta kertova verkkosivusto

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
Kehitetään kestävän kaupungistumisen reseptiä pilottien ja kokeilujen avulla.

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointi
KIRA-digi -hankkeessa kiritetään yhdessä toimialan digiloikkaa.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

KATSO MYÖS