Rahoitus ja avustukset

Ympäristöministeriö myöntää tukea ja koordinoi tapoja, joilla esimerkiksi julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta omiin hankkeisiinsa.

Ympäristöministeriö muun muassa:

  • Myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia esim. ympäristöjärjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden hankintaan.
  • Koordinoi eräitä EU:n myöntämiä tukia (Life-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille).
  • Rahoittaa ja hankkii hallintoa palvelevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Julkaistu 20.3.2013 klo 16.28, päivitetty 14.2.2019 klo 14.10