Life on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Ne ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

 

Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Life-asetus (N:o 1293/2013)  ja monivuotinen työsuunnitelma 2014-2017 .

Life-rahoitus

Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy syksyllä. Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun. Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hakemuksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

Life 2018 -hakukierros avautuu

Komissio avaa Life 2018 hakukierroksen lähiaikoina. Suurin muutos aiempaan on, että hakemuksen tekeminen helpottuu: siirrytään kaksivaiheiseen hakuun, jonka ensimmäisessä vaiheessa komissioon täytyy toimittaa vain n. 10 sivun konseptipaperi.

Haun alustava aikataulu:

18.4.2018 Komissio avaa Life 2018 haun

11.5.2018 Life 2018 infoseminaari

11.5.2018 Haku Ympäristöministeriön kansallisista osarahoituksista avataan

23.5.2018 Työpaja hakemusten kirjoittajille (Ympäristöministeriö, klo 12-16, ilmoittautumislinkki alla)

28.5.2018 Kansallisen osarahoituksen hakemukset YM:ön

5.6.2018 Päätökset kansallisista osarahoituksista tulevat esille tälle www-sivulle

12.6.2018 Life 2018 hakemuksen konseptipaperi (max. 10 sivua) tulee esittää komissioon

6/2018 - 9/2018 Komission arviointi ehdotetuista hakemusaihioista

10/2018 Komissio kutsuu parhaat hakemukset kirjoittamaan toisen vaiheen hakemuksen

1/2019 Toisen vaiheen hakemukset toimitetaan komissioon

6/2018 Sopimusten allekirjoitus ja hankkeet voivat alkaa

Life 2018-infoseminaari

Ympäristöministeriö järjestää vuosittain Life-infoseminaarin. Tänä vuonna Life-ohjelma seminaari järjestettiin 11.5.2018 klo 9-12 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset alla:

Ohjelma

Lisäksi tänä vuonna järjestetään 23.5.2018 (Ympäristöministeriö, klo 12-16) työpaja hakemusten kirjoittajille. 

 

Ympäristöministeriön osarahoituksien haku Life 2018 hakukierrokselle

Ympäristöministeriö myöntää ehdollista kansallista osarahoitusta strategiaansa palveleville kilpailukykyisille Life 2018 hankkeelle. Jos kyseisen hankkeen varsinainen Life 2018 rahoitushakemus hyväksytään komissiossa, ympäristöministeriö valmistautuu myöntämään hankkeelle osarahoitusta 30 000 tai 50 000 euroa (+ alv).

 

Integroidut Life-hankkeet

Toisin kuin varsinaisten Life-hankkeiden, integroitujen hankkeiden suunnittelu tapahtuu ympäristöministeriön aloitteesta. EU-komissio arvioi kunkin ehdotetun integroidun hankkeen ja myöntää parhaiksi katsomilleen hakemuksille Life-rahoitusta maksimissaan 60 % hankkeen kustannuksista.

Integroidut hankkeet kattavat laajoja aihealueita ja tähtäävät Euroopan Unionin ympäristö- ja ilmastotoimia koskevien suunnitelmien tai strategioiden täytäntöönpanoon resurssitehokkuuden, ilmaston, Natura2000/biodiversiteetti-hankkeen, jätteen ja veden aluilla. Mahdollisuuksien mukaan integroidut hankkeet tähtäävät myös muiden kuin EU:n Life-rahoituksen käyttöön hyödyntämällä EU:n ja kansallisten ympäristöalan rahoitusmahdollisuuksien synergiaetuja.

Hyväksytyt integroidut Life-hankkeet Suomessa

Suomesta on hyväksytty kaksi integroitua hanketta:

  • Suomen ympäristökeskus SYKE: "CIRCWASTE -Kohti kiertotaloutta" on alkanut 1.10.2016. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) sekä edistää kiertotaloutta Suomessa. Hankkeelle myönnettiin LIFE-rahoitusta n. 11,1 M euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 18.8 M€ ja mukana on 20 kumppania. Kyseessä on ensimmäinen jätteisiin liittyvä LIFE IP -hanke Euroopassa.  Lisätietoa hankesivuilta: www.syke.fi/hankkeet/circwaste

Vuoden 2017 integroitujen hankkeiden haku

Vuoden 2017 hakuun Suomesta esitettiin ilmastopuolen hakemus. Tälle SYKE:n vetämälle hankkeelle on myönnetty komissiosta teknisen tuen rahaa hankkeen valmisteluun. Vuoden 2017 hakemuksien arviointiprosessi komissiossa on loppuvaiheessaan.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, p. 050 365 2359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo (Ilmastoasiat), p. 040 684 1517, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 4.6.2018 klo 13.57, päivitetty 4.6.2018 klo 13.57