Aktuellt

Kokouksen tunnus

Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte började i Egypten

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. I Egypten vill man påskynda och stärka åtgärder och åtaganden som tryggar naturen. På ministernivå hölls ett möte före det egentliga partsmötet den 14–15 november som beslöt om Sharm el-Sheikh deklarationen. Läs mera.

Aktuellt RSS

Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

14.11.2018
Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen.

Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12

9.11.2018
Kansallispuistoon liitetään lähes kaksisataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotetaan alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO