Aktuellt

Nyheter

Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 14.1.2019
Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Läs mer
Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur 10.12.2018
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2018, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 10 januari 2019.
Läs mer
Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd 2019 inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar 24.10.2018
Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2019 har börjat. Understöd kan sökas från den 24 oktober 2018 till den 30 november 2018. I fråga om vissa understöd kan ansökningstiden vara en annan – information om detta finns i så fall i anvisningen för stödet i fråga.
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats 18.12.2018
Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är också internationellt sett sällsynt omfattande och grundlig.
Läs mer
Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning 18.1.2019
Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfundens ekonomiska svårigheter som beror på tomma ARA-bostäder.
Läs mer
Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel 18.1.2019
Panelen försöker hitta lösningar på mänsklighetens ödesfrågor, berättar professorn.
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13